Kattuggel-loftet

Kattuggel-loftet består av tomtene fra S.14 til S.34

Her kommer du litt mer opp i høyden noe som gir deg utsikt over marka.