Reguleringsplan

Regulering

30 stk. Selveiertomter på ca. 1000 m2

Alle tomter selges med strøm og vei frem til tomtegrense.
Strøm kommer som et tillegg med kr. 62.057,-

 

Hemne Kraftlag SA fakturerer kjøper av hyttetomt direkte med kr. 62.057,- Denne pris er avgiftsfri, men indekseres med basis i konsumprisindeks pr. 15.11. 2011.

 

 

Last ned reguleringsplan i PDF-format

 

Bestemmelser

Kjøper av tomt godtar å bli medlem av veilag for det aktuelle hytteområdet. Veilaget vil blant annet ha vedtekter som regulerer ansvaret for veivedlikehold, brøyting og felleskostnader.

Selger (grunneier) er ansvarlig for opparbeidelse av vei og parkeringsplass.

Selger (grunneier) har rett til å ferdes (kjøre) på vegene i hyttefeltene.

 

 

Avgifter

Ingen kommunale avgifter. Kun bomavgift.

 

 

Diverse

Ved kjøp av tomt, får du Andelsbrev i Vitsøsæter Skogsvegforeningen, engangsbeløp kr. 1500,-

Leder: Ove Grøtan. Tlf. 951 58 666

 

Vessemarka hytteforening er stiftet den 28.04.10. Årskontigent kr. 100,-

Leder: Anders Olai Aunli. Tlf. 90 134 644

E-meil: anders.olai@interrevisjon.no

 

Prøv også vårt 3D kart over Hemne Kommune.

http://193.75.93.89/3d/installasjon.asp 
 

 

Helårsvei fram til vessemarka.