Tinmannsletthøgda

Timannsletthøgda består av tomtene fra S.35 til S.42

 

Dette er det høyeste punktet for hyttefeltet og gir utsikt i alle retniger.